Màster universitari en Enginyeria Industrial

Ros Roca - Dtm. Contenidors

10914_0_202007220828092556285

Breu presentació de l'empresa

L'activitat de Ros Roca es basa en el disseny, en la enginyeria, en la fabricació, en la comercialització i mateniment d'equips de recollida de residus i d'equips per a la neteja i sanejament urbà i industrial, amb l'objectiu d'assolir els compromissos basats en la millora de les vides de les persones i el seu entorn.

La innovació i la investigació són els nostres eixos principals, aquests empenyen tot el nostre sistema de treball cap als nostres principals objectius: una societat millor, més moderna, sostenible i respectuosa amb el medi ambient. El servei prestat als clients es basa en els nostres valors essencials: esperit emprenedor, innovació, qualitat, flexibilitat, orientació al client i integrita.

Modalitat de Formació Dual 

Formació Dual adreçada a estudiants de la UdL:

  • Departament Contenidors

Dades activitats formatives a l'empresa

Les tasques realitzades per l’alumne dins l’empresa seran avaluades i es reconeixeran per un total de 24 crèdits ECTS. L’especialitat que li serà reconeguda a l’alumne dins el programa de formació dual és la “Enterprise Integrated Projects”.

Ros Roca si està interessat en que l’alumne realitzi el TFM a l’empresa

Descripció de les tasques i del perfil professional a desenvolupar per part de l'alumne/treballador

Departament de contenidors:

  • manteniment i millora continua dels contenidors de càrrega lateral
  • desenvolupament de nous opcionals
  • gestió documental mitjantçant eina de gestió PLM
  • suport a la producció per a disseny d'útils de fabricació
  • suport a l'àrea de protoptips en l'execució de proves de Nous desenvolupaments i validacions
  • Eines utilitzades: Solid Edge, Ansys, Team center (PLM) i eines de microsoft office

Formació integrada en l'empresa

Horari

Periode lectiu: Matí de 9.00 a 13.00 hores (5 dies setmana)

                    Matí de 9.00 a 14.00 hores (4 dies setmana)

Periode no lectiu:

  • Matí de 9.00 a 13.00/14:30 hores
  • Tarda de 13:30/15:30 a a 17:00:18:00 hores

Dilluns-Dijous 8:30 h/dia

Divendres 6h/dia

La durada de la formació

Octubre de 2021 a l'agost de 2023*

*Es pot iniciar la contractació al mes de setembre si ho desitgeu. La durada del contracte laboral en pràctiques es pot fer extensible fins a 2 anys com a màxim.

Remuneració bruta anual

14.000€

Localitat on es realitzarà la formació dual

Ros Roca S.A. - Av. Cervera s/n 25300 Tàrrega (Lleida)

Perfil dels estudiants / treballadors

Coneixements i requisits

Es valorarà una actitud proactiva, iniciativa i autonomia en el treball. Ganes d'aprendre i treball en equip

Idiomes

Anglés avançat i segona llengua valorable

Altres aspectes a valorar en el procés de selecció

Requereix de mobilitat pròpia