Màster universitari en Enginyeria Industrial

Payper

Breu presentació de l'empresa

PAYPER desenvolupa i fabrica màquines ensacadores per a tot tipus de sòlids tant com a granel, pols i granulats. Altres gammes de productes importants inclouen els paletitzadors i les línies completes. Els seus clients pertanyen als sectors més variats, des de la indústria agroalimentària fins a la química, minera o de la construcció.
 
PAYPER ofereix una solució integral per a cada sector. Actualment, son el fabricant més gran de la indústria espanyola de l'ensacat i un dels principals d'Europa.
 
L'equip,  compta amb prop de 100 professionals altament qualificats, amb l'objectiu de satisfer les demandes del mercat global quant a equips rendibles i fiables.
 

Modalitat de Formació Dual 

Formació Dual adreçada a estudiants de la UdL:

  • Departament d'enginyeria i R+D

Dades activitats formatives a l'empresa

Les tasques realitzades per l’alumne dins l’empresa seran avaluades i es reconeixeran per un total de 24 crèdits ECTS. L’especialitat que li serà reconeguda a l’alumne dins el programa de formació dual és la “Enterprise Integrated Projects”.

Payper considera que no estrictament necessari que l’alumne realitzi el TFM a l’empresa

Descripció de les tasques i del perfil professional a desenvolupar per part de l'alumne/treballador

En general, col·laborar en el disseny de nous models de màquines amb col·laboració amb el
departament de R+D de l’empresa.
- Estudiar i definir necessitats elèctriques de les màquines
- Determinar necessitats de sensorització de les màquines
- Estudiar i proposar sol.lucions de cablejat
- Generar la documentació necessària per les diferents execucions.
- Generar llistes de materials per les diferents execucions.

Formació integrada en l'empresa

Horari

Horari estàndard de l’empresa de 8:00 a 17:00h de dilluns a dijous i de 8:00 a 14:15 el
Divendres. Horari de l’estudiant a acordar dins aquesta franja.

 

La durada de la formació

Octubre de 2022 a l'agost de 2024*

*Es pot iniciar la contractació al mes de setembre si ho desitgeu. La durada del contracte laboral en pràctiques es pot fer extensible fins a 2 anys com a màxim.

Remuneració bruta anual

12.000€

Localitat on es realitzarà la formació dual

Pol.Ind. “Vinyes del Mig”, 12-14, Bell-Lloc d’Urgell

Perfil dels estudiants / treballadors

Coneixements i requisits

Preferiblement formació elèctrica o automatismes.
Es valorarà coneixements de EPLAN o altres software de disseny elèctric.

Idiomes

Es valora un bon nivell d’anglès

Altres aspectes a valorar en el procés de selecció

No requereix de mobilitat pròpia