Màster universitari en Enginyeria Industrial

Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Màster en Enginyeria Industrials
Branca de coneixement: Enginyeria i Arquitectura
Durada: 2 anys
Crèdits ECTS: 120
Títol a què dona dret: Màster en Enginyeria Industrial per la Universitat de Lleida

Pla d'Estudis

ESTRUCTURA DEL TÍTOL CRÈDITS
Mòdul de tecnologies industrials (I) 36
Mòdul d'instal·lacions, plantes i construccions complementàries (II) 18
Mòdul de gestió (III) 24
Mòdul de formació optativa (IV) 24
Mòdul de treball de fi de màster (V) 18
TOTAL CRÈDITS 120

 

Guia Docent

PRIMER CURS (60 crèdits)

Codi Assignatura Mòdul Semestre Crèdits
14520 Generació i Distribució de l'Energia I 1 6
14523 Operacions Bàsiques de Processos Químics I 1 6

14526

Instal·lacions Elèctriques i de Climatització

II 1 6
14530 Organització Industrial 1 III 1 6
  Optativa 1  IV 1 6
14521 Sistemes de Fabricació Avançats I 2 6
14522 Disseny i Assaig de Màquines 1 I 2 6
14528 Construccions Industrials 1 II 2 6
14531 Organització Industrial 2 III 2 6
  Optativa 2 IV 2 6

 

SEGON CURS (60 crèdits)

Codi Assignatura Mòdul Semestre Crèdits
14524 Màquines Tèrmiques i Hidràuliques I 1 6
14525 Disseny de Sistemes Electrònics i de Control I 1 6
14527 Control, Certificacions i Auditories II 1 6
14529 Administració d'Empreses i Estructures Organitzatives III 1 6
14532 Gestió de Projectes i de Recursos Humans III 1 6
  Optativa 3 IV 2 6
  Optativa 4 IV 2 6
14533 Treball Final de Màster V 2 18

Optatives

Més informació

Marc Acadèmic

En aquest document es pot consultar el Marc Acadèmic dels Màsters.