Màster universitari en Enginyeria Industrial

Horaris

Calendari de trobades presencials

Alumnes a temps complet
Descripció Dates
Reunió d'acollida (Grupal) 1a quinzena de Setembre
Reunió de Seguiment (Individual)* 2a quinzena de Novembre
Reunió de Seguiment 1er Semestre (Grupal) 2a quinzena de Febrer
Reunió de Seguiment (Individual)* 2a quinzena d'Abril
Reunió de Seguiment 2on Semestre (Grupal) 2a quinzena de Maig

*Aquesta reunió es realitzarà de forma individual amb els alumnes que ho sol·licitin.

Alumnes a temps complet amb modalitat de Formació Dual
Descripció Dates
Jornada de formació 2a quinzena de Setembre
1a Reunió 2a quinzena d'Octubre
2a Reunió 2a quinzena de Gener
3a Reunió 2a quinzena de Febrer
Jornada Dual-Skills 1a quinzena d'Abril
4a Reunió 2a quinzena de Juny
5a Reunió (2on Curs) 2a quinzena de Setembre
6a Reunió (2on Curs) 2a quinzena de Gener
7a Reunió (2on Curs) 2a quinzena de Febrer
Reunions Seguiment TFM (2on Curs) Febrer-Juliol
Tribunal TFM (2on Curs) 1a quinzena de Juliol/Setembre
8a Reunió (2on Curs) 2a quinzena de Juliol/Setembre

Itinerari estudiants a temps parcial

Els estudiants a temps parcial són aquells que compatibilitzen els estudis universitaris amb un treball remunerat i que desitgen cursar els estudis de Màster a un altre ritme. Els estudiants a temps parcial han de matricular­se d’un mínim de crèdits per curs acadèmic (+info). El nombre de crèdits màxim de què cal matricular­se ha de ser el mateix que el que la UdL fixa per als estudiants a temps complet.

L'itinerari formatiu per als estudiants a Temps Parcial s'acordarà de forma individual amb cada alumne, atenent a les seves circumstancies particulars i als requeriments de les asignatures que treballen de forma coordinada o individual.