Màster universitari en Enginyeria Industrial

Romero Polo

romero polo

Breu presentació de l'empresa

L’empresa ROMERO POLO fou fundada l’any 1984 realitzant tasques en el sector de la Construcció a Catalunya i Aragó. Des dels seus inicis l’activitat central de la companyia és la construcció d’obra civil, en tots els seus àmbits, i compta amb una àmplia classificació com a contractista de l’Estat.

El nostre creixement s’ha fonamentat en un procés de diversificació estratègic, especialitzant-nos en activitats vinculades al sector de les infraestructures i de servei integral d’obra i manteniment, tant a organismes públics com privats, amb especial dedicació a la gestió global de les necessitats dels municipis en el sector dels serveis, el sector energètic i les concessions, entre altres.

En l'actualitat l´empresa disposa de Delegacions a Barcelona i Saragossa i compta amb una plantilla de 600 treballadors.

Modalitat de Formació Dual 

1 plaça per Formació Dual adreçada a estudiants de la UdL

Dades activitats formatives a l'empresa

Les tasques realitzades per l’alumne dins l’empresa seran avaluades i es reconeixeran per un total de 36 crèdits ECTS. Aquests crèdits es corresponen amb les assignatures de Gestió de Projectes i Recursos Humans, el bloc optatiu format per les assignatures Projectes en Empresa I i II, i també el TFM.

Descripció de les tasques i del perfil professional a desenvolupar per part de l'alumne/treballador

L´estudiant serà l´Adjunt al responsable de maquinària i instal·lacions de l´empresa, el Sr. Alfons Giné:

  • Coneixerà el parc de maquinària de l´empresa: les diferents màquines que el composen, les feines en què intervenen, les reparacions que es produeixen, la documentació que es genera, impactes mediambientals...
  • També coneixerà les instal·lacions de que disposa l´empresa: plantes d´aglomerat i
    d´àrids.
  • Gestió de personal.
  • Organització de les àrees de treball: magatzem i taller.
  • Seguiment i col·laboració en la implantació de noves eines informàtiques.
  • Col·laboració amb el Departament d´I+D+I.

Relació amb comercials i industrials.

 

Formació integrada en l'empresa

Horari

Durant el periode lectiu 9.00 a 13.00 hores

Durant el periode NO lectiu 9.00 a 14.00 i de 15.00 a 18.00 hores, es podrà acordar amb l'estudiant

La durada de la formació

Octubre de 2024 a l'agost de 2026

Remuneració bruta anual

16500 €

Localitat on es realitzarà la formació dual

Pol. Ind. "El Camí dels Frares"

C/. H, parcel·la 18

25190 - Lleida

Perfil dels estudiants / treballadors

Coneixements i requisits

Els únics requisits que s'exigeixen són interès i ganes d’aprendre.

Idiomes

Català i castellà

Altres aspectes a valorar en el procés de selecció

En el procés de selecció valorarem els estudiants que, com hem dit, mostrin més interès, voluntat, disponibilitat, ganes d’aprendre..., doncs, a banda de la formació, són trets fonamentals que ha de reunir qualsevol candidat/a que vulgui optar a un lloc de treball

Requereix de mobilitat pròpia