Màster universitari en Enginyeria Industrial

Ros Roca - Dtm. Engineering

10914_0_202007220828092556285

Breu presentació de l'empresa

L'activitat de Ros Roca es basa en el disseny, en la enginyeria, en la fabricació, en la comercialització i mateniment d'equips de recollida de residus i d'equips per a la neteja i sanejament urbà i industrial, amb l'objectiu d'assolir els compromissos basats en la millora de les vides de les persones i el seu entorn.

La innovació i la investigació són els nostres eixos principals, aquests empenyen tot el nostre sistema de treball cap als nostres principals objectius: una societat millor, més moderna, sostenible i respectuosa amb el medi ambient. El servei prestat als clients es basa en els nostres valors essencials: esperit emprenedor, innovació, qualitat, flexibilitat, orientació al client i integrita.

Modalitat de Formació Dual 

Formació Dual adreçada a estudiants de la UdL:

  • Departament d'enginyeria de producció

Dades activitats formatives a l'empresa

Les tasques realitzades per l’alumne dins l’empresa seran avaluades i es reconeixeran per un total de 24 crèdits ECTS. L’especialitat que li serà reconeguda a l’alumne dins el programa de formació dual és la “Enterprise Integrated Projects”.

Ros Roca si està interessat en que l’alumne realitzi el TFM a l’empresa

Descripció de les tasques i del perfil professional a desenvolupar per part de l'alumne/treballador

Col·laboració amb l'equip d'Enginyeria de Producció en la realització de les següents tasques:

  • Disseny de nous productes i actualització/millora dels actuals amb disseny assistit per ordinador (CAD, CAM, CAE).
  • Documentació i realització de planells de detall per a la seva fabricació.
  • Supmt a línia.
  • Resolució de problemes .
  • Supervisió de prototips .
  • Millora continua del producte.

Formació integrada en l'empresa

Horari

Periode lectiu: Matí de 9.00 a 13.00 hores (5 dies a la setmana)

                    Matí de 9.00 a 14.00 hores (4 dies a la setmana)

Periode no lectiu:

  • Matí de 8:00/9.00 a 13.00/14:30
  • Tarda de 13:00/15:30 a 17:00/18.00 hores

Dilluns-Dijous 8:30h/dia

Divendres 6h/dia

La durada de la formació

Octubre de 2022 a l'agost de 2024*

*Es pot iniciar la contractació al mes de setembre si ho desitgeu. La durada del contracte laboral en pràctiques es pot fer extensible fins a 2 anys com a màxim.

Remuneració bruta anual

14.000€

Localitat on es realitzarà la formació dual

Ros Roca S.A. - Av. Cervera s/n 25300 Tàrrega (Lleida)

Perfil dels estudiants / treballadors

Coneixements i requisits

Es valorarà una actitud proactiva, pensament crític, adaptabilitat, iniciativa, comunicació, anàlisi i disseny 3D

Idiomes

Anglés avançat i segona llengua valorable

Altres aspectes a valorar en el procés de selecció

No requereix de mobilitat pròpia