Màster universitari en Enginyeria Industrial

Ros Roca - Engineering

10914_0_202007220828092556285

Breu presentació de l'empresa

L'activitat de Ros Roca es basa en el disseny, en la enginyeria, en la fabricació, en la comercialització i mateniment d'equips de recollida de residus i d'equips per a la neteja i sanejament urbà i industrial, amb l'objectiu d'assolir els compromissos basats en la millora de les vides de les persones i el seu entorn.

La innovació i la investigació són els nostres eixos principals, aquests empenyen tot el nostre sistema de treball cap als nostres principals objectius: una societat millor, més moderna, sostenible i respectuosa amb el medi ambient. El servei prestat als clients es basa en els nostres valors essencials: esperit emprenedor, innovació, qualitat, flexibilitat, orientació al client i integrita.

Modalitat de Formació Dual 

1 plaça per Formació Dual adreçada a estudiants de la UdL en el departament d'Enginyeria de Ros Roca

Dades activitats formatives a l'empresa

Les tasques realitzades per l’alumne dins l’empresa seran avaluades i es reconeixeran per un total de 24 crèdits ECTS. L’especialitat que li serà reconeguda a l’alumne dins el programa de formació dual és la de Gestió de Projectes i de Recursos Humans. tecnologia específica: Disseny i Assaig de Màquines I. Bloc optatiu: Projectes d'Empresa.

Ros Roca si està interessat en que l’alumne realitzi el TFM a l’empresa

Descripció de les tasques i del perfil professional a desenvolupar per part de l'alumne/treballador

  1. Disseny mecànic de noves opcions de producte, en CAD 3D.

Degut a la personalització del nostre producte als diferents mercats i clients, contínuament estem generant opcions noves, les quals, quasi sempre, requereixen d'un disseny mecànic i en alguns casos, del càlcul per elements finits (FEA).

  1. Millora contínua i manteniment de producte

Amb l'objectiu d'augmentar l'eficiència del procés productiu i reduir les despeses de fabricació, estem contínuament en contacte amb els departaments de Qualitat, Producció i Compres. La col·laboració entre departaments mitjançant equips de treball es la clau per a l'obtenció de l'objectiu comú.

La persona que ocupi aquesta posició tindrà l'oportunitat d'experimentar tot el procés associat al disseny d'un producte, de del seu concepte, considerant les condicions de contorn donades, fins a la seva fabricació i muntatge. Aquest s'incorporarà a les rutines i mètodes del departament d'Enginyeria de Producció i formarà part d'un equip jove, dinàmic i amb moltes ganes d’aprendre.

 

Formació integrada en l'empresa

Horari

Període lectiu: 9.00 a 13.00 hores

Període NO lectiu: de 9.00 a les 13.00 i de 14:00 a les 18.00 hores

La durada de la formació

Octubre de 2023 a l'agost de 2025

Remuneració bruta anual

15000 €

Localitat on es realitzarà la formació dual

Ros Roca S.A.

Av. Cervera s/n

25300 Tàrrega

Perfil dels estudiants / treballadors

Coneixements i requisits

  • Disseny mecànic en CAD 3D i 2D (Solid Edge, Solid Works, AutoCAD, ...)
  • Esperit analític i crític
  • Capacitat de comunicació
  • Predisposició pel treball en equip
  • Pro activitat
  • Responsabilitat
  • Compromís

Idiomes

Anglés a anivell de conversació

Segona llengua valorable

Altres aspectes a valorar en el procés de selecció

Experiència en càlcul per elements infinits

Experiència en el sector industrial

Requereix de mobilitat pròpia