Màster universitari en Enginyeria Industrial

Tecnical Lleida

tecnical

Breu presentació de l'empresa

Tecnical lleida SL neix a partir de l'empresa Motec Control (2009) enginyeria especialitzada en l'automatització industrial qu està formada per un equip de 7 enginyers i 2 tècnics especialistes.

L'any 2018 l'empresa entra a formar part del grup Tecnical entrant en el sector de la distribució tecnològica. Actualment està formada per un equip de 16 persones.

L'empresa treballa per als principoals clients industrials de la provincia de Lleida: BonArea, Mahou san Miguel, Sorigué, Olis Borgues, Top cable, ... és un referent  de la implementació de sistemes 4.0 en el sector.

Modalitat de Formació Dual 

1 plaça per Formació Dual adreçada a estudiants de la UdL

Dades activitats formatives a l'empresa

Les tasques realitzades per l’alumne dins l’empresa seran avaluades i es reconeixeran per un total de 24 crèdits ECTS. L’especialitat que li serà reconeguda a l’alumne dins el programa de formació dual és la “Enterprise Integrated Projects”.

L'empresa està interesada en que l'alumne realitzi el TFM a l'empresa

Descripció de les tasques i del perfil professional a desenvolupar per part de l'alumne/treballador

L'empresa pot oferir un bon nivell de formació als enginyers que vulguin iniciar-se en el sector de l'automatització industrial. Dins les tasques previstes podem trobar:

  • Programació de PLC, HMI i Scadas
  • Dimensionat de dispositius  elèctrics
  • Disseny d'esquemes elèctrics
  • Programació de dispositius IOT

Formació integrada en l'empresa

Horari

Durant el periode lectiu (mitja jornada - 4h):

9.00 a 13.00 hores

Durant el periode no lectiu (jornda completa - 8 h):

De 8.00 a 14.00 i de 15.00 a 17.00 hores

La durada de la formació

Octubre de 2021 a l'agost de 2023*

*Es pot iniciar la contractació al mes de setembre si ho desitgeu. La durada del contracte laboral en pràctiques es pot fer extensible fins a 2 anys com a màxim.

Remuneració bruta anual

12.000€

Localitat on es realitzarà la formació dual

Poligon industrial Camí dels Frares Carrer C Parcel·la 22

25190 Lleida

Perfil dels estudiants / treballadors

Coneixements i requisits

Es valorarà més l'actitud que els coneixemets en el cas d'estudiants, per tant només demanem que vulgui avançar en conèixer el sector de l'automatització industrial

Idiomes

Anglès nivell tècnic

Altres aspectes a valorar en el procés de selecció

Requereix de mobilitat pròpia