Màster universitari en Enginyeria Industrial

CORPORACIÓ AGROALIMENTARIA GUISSONA

logo-guissona

Breu presentació de l'empresa

Empresa del sector agroalimentari amb molts d’anys d’experiència, i amb un departament d’enginyeria amb més de 50 enginyers.

En Bon Area produïm i elaborem productes de molt diversa índole, des de pernil curat, embotits frescos i curat, pa, llet, ... Desenvolupar amb nosaltres la formació dual, et permetrà conèixer processos productius, molt manual i també molt automatitzats, de diversa índole. En les nostres instal·lacions es concentren moltes activitats diverses que faran que tinguis un aprenentatge molt ric en processos completament diferents.

Modalitat de Formació Dual 

1 plaça per Formació Dual adreçada a estudiants de la UdL

Dades activitats formatives a l'empresa

Les tasques realitzades per l’alumne dins l’empresa seran avaluades i es reconeixeran per un total de 24 crèdits ECTS. L’especialitat que li serà reconeguda a l’alumne dins el programa de formació dual és la de Gestió de Projectes i de Recursos Humans. tecnologia específica: Organització Industrial II. Bloc optatiu: Projectes d'Empresa.

BonÀrea si està interessat en que l’alumne realitzi el TFM a l’empresa

Descripció de les tasques i del perfil professional a desenvolupar per part de l'alumne/treballador

El departament d’Inversions i Projectes d’Elaborats se’n carrega de donar solucions a les sol·licituds de la planta de producció. L’abast d’aquestes poden ser des de posar en contacte amb proveïdors fina a coordinar diferents equips que intervinguin en obres de major envergadura, obra civil, instal·lacions elèctriques, mecàniques, clima, ...

Des de desenvolupaments simples i casuístiques en les reunions LEAN como projectes més complexes.

El perfil d’enginyer que es vol desenvolupar serà el d’aprenent en processos d’alimentació (cocció, pasteurització, abatiment, logística interna de naus ...) estàndard de qualitat (traçabilitat, etiquetat, Seguretat Alimentaria,) així com PRL (ergonomia, risc d’incendis).

Horari a l’empresa durant el període lectiu (mitja jornada – 4 hores/dia)

Durant els dies lectius 9:00-13:00

Horari a l’empresa durant el període NO lectiu (jornada completa – 8 hores/dia)

Durant els dies NO lectius 9:00-14:00 i de 15:00 -18:00

La durada de la formació

Octubre de 2023 a agost de 2025

Remuneració bruta anual

A determinar

Localitat on es realitzarà la formació dual

C/. Verge del Claustre 75

25210 - Guissona

Perfil dels estudiants / treballadors

Coneixements i requisits

 

Idiomes

Castellà/Català. No es necessari coneixements de cap llengua estrangera

Altres aspectes a valorar en el procés de selecció

No requereix de mobilitat pròpia