Màster universitari en Enginyeria Industrial

SALAT DUCH, RAMON

Categoria:
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament:
Email: ramon.salat@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Enginyeria Industrial - UdL 1 SISTEMES DE FABRICACIÓ AVANÇATS