Màster universitari en Enginyeria Industrial

MARIN VITALLA, JOSE VICENTE

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: INFORMÀTICA I ENGINYERIA INDUSTRIAL
Email: josevicente.marin@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Enginyeria Industrial 2 CONTROL, CERTIFICACIONS I AUDITORIES
MU en Enginyeria Industrial 2 TREBALL DE FI DE MÀSTER