Màster universitari en Enginyeria Industrial

ADELL POCH, FRANCESC

Categoria:
Perfil acadèmic: Diplomatura / enginyeria tècnica
Departament:
Email: francesc@intech3d.es

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Enginyeria Industrial - UdL 1 SISTEMES DE FABRICACIÓ AVANÇATS