Màster universitari en Enginyeria Industrial

CAMPILLO BETBESE, MANEL

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: INFORMÀTICA I ENGINYERIA INDUSTRIAL
Email: manel.campillo@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Enginyeria Industrial 1 MATERIALS PER A LA FABRICACIÓ MECÀNICA
MU en Enginyeria Industrial 1 SISTEMES DE FABRICACIÓ AVANÇATS
Grau en Enginyeria Mecànica 3 MATERIALS PER A LA FABRICACIÓ MECÀNICA