Màster universitari en Enginyeria Industrial

Ilnet UTE

Logo Ilnet

Breu presentació de l'empresa

ILNET UTE, amb 200 treballadors és l'empresa concessionària de l'ajuntament de Lleida per executar els serveis de recollida de residus, neteja viària i gestió de deixalleries al municipi.

Presta serveis els 365 dies de l'any, en tres torns, matí, tarda i nit.

Disposa d'una flota de vehicles d'unes 80 unitats entre vehicles pesats, màuines de neteja, furgonetes i petits vehicles.

Modalitat de Formació Dual

1 plaça per Formació Dual adreçada a estudiants de la UdL

Dades activitats formatives a l'empresa

Les tasques realitzades per l’alumne dins l’empresa seran avaluades i es reconeixeran per un total de 24 crèdits ECTS. L’especialitat que li serà reconeguda a l’alumne dins el programa de formació dual és la “Enterprise Integrated Projects”.

ILNET si està interessat en que l’alumne realitzi el TFM a l’empresa

Descripció de les tasques i del perfil professional a desenvolupar per part de l'alumne/treballador

Les tasques a desenvolupar, són, entre altres: Gestió diària del servei de neteja i recollida.

 • Seguiment i supervisió deis serveis realitzats
 • Planificació i dimensionament deis serveis de neteja i recollida. Elaboració de pressupostos d'aquests serveis.
 • Redacció d'informes justificatius per al client o comitè de gerència. Programació de calendaris, corretons, vacances, etc
 • Contacte amb proveïdors, elaboració de comparatives de productes, sondeig de mercat, negociació de condicions.
 • Gestió interna de la informació i anàlisi d'aquesta.
 • Anàlisi i optimització de processos, tant a nivell intern com de les tasques de carrer Optimització de rutes.
 • implantació de millores
 • Suport al departament de Prevenció, Medi Ambient i Qualitat Suport al departament de RRHH
 • Gestió de la flota de contenidors.

 

Formació integrada en l'empresa

Horari

Especificar horari a l’empresa durant el període lectiu (mitja jornada – 4 hores/dia)

A determinar

Especificar horari a l’empresa durant el període NO lectiu (jornada completa – 8 hores/dia)

A determinar

*L’estudiant està contractat a jornada completa. Quan l’estudiant està realitzant activitats de formació del Màster (classes o avaluacions) es considera com si l’estudiant estigues treballant a l’empresa

La durada de la formació

Octubre de 2022 a l'agost de 2024*

*Es pot iniciar la contractació al mes de setembre si ho desitgeu. La durada del contracte laboral en pràctiques es pot fer extensible fins a 2 anys com a màxim.

Remuneració bruta anual

14.000 €

Localitat on es realitzarà la formació dual

Ptda Pardinyes Altes, 13

25195 Lleida

 

Perfil dels estudiants / treballadors

Coneixements i requisits

Es busca un perfil amb les següents capacitats i coneixements:

 • Aprenentage continu i adaptació
 • Anàlisi i interpretació de la informació, així com capacitat de trasmetre-ho a tercers
 • Treball en equip
 • Planificació i organització de tasques, tant pròpies com d'equips multidisciplinars
 • Compromís i disponibilitat
 • Coneixemets avançats de fulles de càlcul i base de dades
 • valorable coneixements CAD
 • Domini de les tecnologies de la informació
 • Recomanable carnet B

Idiomes

 

Altres aspectes a valorar en el procés de selecció

Requereix de mobilitat pròpia