Màster universitari en Enginyeria Industrial

Vall-Companys

Logo_VC1

Breu presentació de l'empresa

Grup empresarial líder en sector agroalimentari format per 46 empreses ubicades a nivell nacional. El grup Vall Companys, produïm aliments per a les persones des de 1956. Investiguem i apliquem tecnologies per a una agroalimentació més saludable, ètica i sostenible, assegurant la seva qualitat i seguretat en cada petit pas, i impulsant el desenvolupament de la nostra gent i de la comunitat en les qual som presents. Especialment en les zones rurals.

Facturació 2.297 millons €

La formació dual es realitzarà dins dels serveis corporatius de tot el grup ubicats a Lleida.

Es pot xonsultar més informació a www.vallcompanys.es

Modalitat de Formació Dual 

1 plaça per Formació Dual adreçada a estudiants de la UdL dins l'empresa CIA GRAL COMPRAS AGROPECUARIAS, SLU del GRUP VALL COMPANYS.

Dades activitats formatives a l'empresa

Les tasques realitzades per l’alumne dins l’empresa seran avaluades i es reconeixeran per un total de 24 crèdits ECTS. L’especialitat que li serà reconeguda a l’alumne dins el programa de formació dual és la de Gestió de Projectes i de Recursos Humans. tecnologia específica: Orgnaització Industrial II. Bloc optatiu: Projectes d'Empresa.

L'empresa CIA GRAL COMPRAS AGROPECUARIAS SLU del GRUP VALL COMPANYS si està interessat en que l’alumne realitzi el TFM a l’empresa

Descripció de les tasques i del perfil professional a desenvolupar per part de l'alumne/treballador

Suport en disseny, millora i adaptació de cada espai de treball

Suport en l'aplicació de tècniques de millora contínua, automatització, canvis de procés, reducció de temps morts, i reducció de l'estoc en curs.

Suport en el disseny i implementació de processos

Suport en el manteiment correctiu, resolució d'incidències complexes en entorns crítics.

Suport en la supervisió de recanvis i tasques administratives, gestió de comandes, compra de materials i recanvis de maquinària, control i optimització del procés de compra i estocs.

Formació integrada en l'empresa

Horari

Horari en dies lectius de 8 a 13

Horari en dies No lectius de els 8:00h a les 17:00 h (1 hora per dinar)

La durada de la formació

Octubre de 2023 a l'agost de 2025

Remuneració bruta anual

A determinar

Localitat on es realitzarà la formació dual

Poligon industrial El Segre, parcel·la 410

25191 Lleida

Perfil dels estudiants / treballadors

Coneixements i requisits

Requereix de mobilitat pròpia

Idiomes

Anglès.

Altres aspectes a valorar en el procés de selecció

Nivell adaptabilitat, treball en equip, proactivitat