Màster universitari en Enginyeria Industrial

Vall-Companys

Logo_VC1

Breu presentació de l'empresa

El Grup Vall Companys és un grup líder i sòlid en el sector agroalimentari amb una trajectòria professional que es va iniciar al 1956. El caràcter familiar del grup, recolzat per un equip humà professional i altament implicat, així com una política de reinversió de beneficis, marca una orientació empresarial basada en un creixement progressiu. Les activitats de les més de 40 empreses del Grup consisteixen en plantes farineres, fabriques de pinsos, centres de producció càrnica, escorxadors de porcí, avícola i boví, laboratoris farmacèutics propis especialitzats en salut animal, centres d´inseminació, incubadores i una empresa de logística.

 

Modalitat de Formació Dual 

1 plaça per Formació Dual adreçada a estudiants de la UdL

Dades activitats formatives a l'empresa

Les tasques realitzades per l’alumne dins l’empresa seran avaluades i es reconeixeran per un total de 24 crèdits ECTS. L’especialitat que li serà reconeguda a l’alumne dins el programa de formació dual és la “Enterprise Integrated Projects”.

Vall Companys no especifica que l’alumne hagi de realitzar el TFM a l’empresa

Descripció de les tasques i del perfil professional a desenvolupar per part de l'alumne/treballador

Desenvoluparà les tasques dins de l'equip tècnic i l'equip de mantenimnet de les fàbriques de pinso de Vall Companys en la província de Lleida: plantes de Lleida, Almenar i Alcoletge.

La major part del primer any i dins del seu programa d'introducció a la fàbrica haurà d'arribar a conèixer el següents punts:

 1. Les matèries primeres i additius utilitzats en la fabriacicó del pinso.
 2. Alt coneixement dels processos de fabricació i distribuxió de pino.
 3. Conèrixer la instrumentació i el sistems de control dels processos. El sistema MES de la planta i les relacions i intercanvi de dades amb el ERP de l'empresa.
 4. Les operacions associades a la fabricació del pinso: generació de vapor y de cicle de l'aigua de calderes, electricitat i electrònica, pneumàtica e hidràulica, motors i màquines.
 5. Introducció al sistema de qualitat i APPCC de l'entron de fabricació i distribució del pinso.
 6. Conèixer les obligacions medi ambientals i en matèria de Riscos Laborals associats a la fabricació de pinsos.

Un cop es consideri aquesta part coneguda passaràa participar de la gestió del matneiment de la planta. Haurà d'arribar a conèixer.

 1. La gestió dels equips/màquines associats/des al procés, les operacions de manteniment, els preventius designats i la seva execució.
 2. La gestió dels recursos disponibles humans i materials,  participar de la planificació i execució de les tasques de manteniment.
 3. Gestió de recanvis i compres de materials
 4. Gestió de l'stock i magatzems de materials. Gestió de les eines.
 5. Conèixe la segurretat industrial associada a cada màquina i el seu compliment. Inspeccions tècniques i seguiment de resultats.

I finalment li demanarem de la seva participació y opinió per:

 1. L'anàlisi i estudi del manteniment actual, opcions de millor i optimització del mateix.
 2. Anàlisi de la gestió de l'equip de maneniment, la seva millora continua i formació.
 3.  

Formació integrada en l'empresa

Horari

A determinar

La durada de la formació

Octubre de 2022 a l'agost de 2024*

*Es pot iniciar la contractació al mes de setembre si ho desitgeu. La durada del contracte laboral en pràctiques es pot fer extensible fins a 2 anys com a màxim.

Remuneració bruta anual

A determinar

Localitat on es realitzarà la formació dual

Poligon industrial El Segre, 604-605

25191 Lleida

Perfil dels estudiants / treballadors

Coneixements i requisits

Requereix de mobilitat pròpia

Idiomes

Anglès.

Altres aspectes a valorar en el procés de selecció

Nivell adaptabilitat, treball en equip, proactivitat