Màster universitari en Enginyeria Industrial

Vall-Companys

Logo_VC1

Breu presentació de l'empresa

Grup empresarial líder en sector agroalimentari format per 46 empreses ubicades a nivell nacional. El grup Vall Companys, produïm aliments per a les persones des de 1956. Investiguem i apliquem tecnologies per a una agroalimentació més saludable, ètica i sostenible, assegurant la seva qualitat i seguretat en cada petit pas, i impulsant el desenvolupament de la nostra gent i de la comunitat en les qual som presents. Especialment en les zones rurals.

Pertinença a un grup d’empreses líders en el sector agroalimentari.

Facturació 2.297 millons €

La formació dual es realitzarà dins dels serveis corporatius de tot el grup ubicats a Lleida.

Es pot consultar més informació a www.vallcompanys.es

Modalitat de Formació Dual 

1 plaça per Formació Dual adreçada a estudiants de la UdL dins l'empresa CIA GRAL COMPRAS AGROPECUARIAS, SLU del GRUP VALL COMPANYS.

Dades activitats formatives a l'empresa

Les tasques realitzades per l’alumne dins l’empresa seran avaluades i es reconeixeran per un total de 36 crèdits ECTS. Aquests crèdits es corresponen amb les assignatures de Gestió de Projectes i Recursos Humans, el bloc optatiu format per les assignatures Projectes en Empresa I i II, i també el TFM.

Descripció de les tasques i del perfil professional a desenvolupar per part de l'alumne/treballador

Desenvoluparà les tasques dins l’equip tècnic i de Manteniment de les plantes de fabricació de pinsos que Vall Companys, SAU té a la Província de Lleida: Lleida, Almenar i Alcoletge.
La major part del primer any i dins del seu programa d’inducció a la fàbrica haurà d’arribar a conèixer els següents punts:

1.- Les Matèries Primeres i additius en la fabricació del pinso.
2.- Coneixements dels processos de fabricació i distribució del pinso.
3.- Instrumentació i sistema de control dels processos, sistema MES.
4.- Gestió a través del sistema ERP de l’empresa de tot el circuit del Pinso.
5.- Operacions associades a la fabricació: generació de vapor, cicle de l’aigua a calderes, motors i màquines, electricitat i electrònica, pneumàtica e hidràulica.
6.- Sistema de qualitat implantat a les plantes, marc legal en medi ambient i riscos laborals.

Una vegada coneguda aquesta part, l’alumne participarà en diferents tasques sempre col·laborant amb el responsable de cada àrea on estigui treballant en el moment, a fi que pugui anar coneixent diferents àmbits de l’organització.

· Dins de l’àmbit de Manteniment haurà de participar de la gestió dels recursos humans i materials per la planificació i execució dels preventius associats a màquines i equips, de la gestió dels recanvis i compres de materials.
· En l’àmbit més Tècnic, participarà de la gestió de l’energia de les plantes, la seva monitorització, anàlisi i control, col·laborant en la recollida de dades i reunions periòdiques de seguiment. En la gestió del sistema de qualitat i medi ambiental, participant de les reunions i seguiments periòdiques així com en la part d’auditories internes que es precisin.
· En l’àmbit de la Producció, participarà en la planificació de la producció, abastament de matèries primeres i distribució del producte final.

Com anteriorment s’ha esmentat aquestes tasques podran desenvolupar-se en diferents plantes, per lo que participarà en el seguiment de resultats per planta i comparació de ratis productius, energètics i econòmics d’aquestes.

 

Formació integrada en l'empresa

Horari

Horari en dies lectius de 8 a 13

Horari en dies No lectius de els 8:00h a les 17:00 h (1 hora per dinar)

La durada de la formació

Octubre de 2024 a l'agost de 2026

Remuneració bruta anual

A determinar

Localitat on es realitzarà la formació dual

Poligon industrial El Segre, parcel·la 410

25191 Lleida

Perfil dels estudiants / treballadors

Coneixements i requisits

Requereix de mobilitat pròpia

Idiomes

Anglès.

Altres aspectes a valorar en el procés de selecció

Nivell adaptabilitat

Treball en equip

Proactivitat