Màster universitari en Enginyeria Industrial

Definició

DUAL.PNG_1153487591

L’Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Lleida (UdL) va implementar, de forma pionera a nivell estatal la modalitat en Formació Dual en la seva oferta de estudis de màster (Màster en Enginyeria Industrial i Màster en Enginyeria Informàtica) i, posteriorment en el Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació i el Grau en Tècniques d'Intweracció Digital i de Computació.

La Formació Dual es basa en el principi de complementarietat dels aprenentatges en un entorn acadèmic i en un entorn professional. L’estudiant és converteix en l’aprenent que estudia. És una modalitat de formació que es realitza en alternança entre la universitat i l'empresa i en la que a l’estudiant se li ofereix un contracte laboral remunerat i el reconeixement de crèdits realitzats a l’empresa.

Informació

Marc Metodològic

La metodologia de la formació dual de les titulacions de grau i màster de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida es troba detallada en el document Marc Metodològic.

Contractació

Es preveu la modalitat de contractes de formació en alternança a jornada completa, que permet a l'empresa ocupar temporalment persones amb una titulació universitària sense experiència en l'ocupació per la qual s'han format.

En el cas d'estudiants extracomunitaris es preveu que l'alumne s'incorpori a l'empresa mitjançant Pràctiques Extracurriculars mentre l'empresa porta a terme els tràmits corresponents (període màxim d'un mes) per a formalitzar el contrracte.

Horari

El contracte de formació en alternança a temps complet contempla que una part de la jornada es realitzi a l'empresa i una altra part a la formació acadèmica del màster, segons s'estableixi en el pla formatiu definit de forma individualitzada per a cada estudiant.

Durant els períodes lectius, l'estudiant combinarà la seva formació entre el desenvolupament de tasques a l'empresa (4 hores diàries) i el de seguiment dels estudis (4 hores diàries). Aquesta proporció es pot modificar durant l'últim semestre dels estudis, tal com estableixi el Pla Formatiu que s'elaborarà per a cada estudiant.

Durant els períodes no lectius, l'estudiant assistirà a jornada completa a l'empresa.

Durada

Atès que el nou curs acadèmic s'inicia al setembre es preveu que un estudiant realitzi la formació dual des d'octubre del nou curs acadèmic fins a a l'agost de el curs acadèmic següent. Aquest període podria variar atenent a cada situació particular

Reconeixement itineraris d'especialització

L'itinerari d'especialització que s'atorga automàticament als alumnes en formació dual és el Enterprise Integraged Projects. L'alumne serà co-tutoritzat i co-avaluat per un tutor assignat per l'empresa i un tutor assignat per la universitat. Els tutors vetllaran pel compliment de el pla formatiu el qual garanteix l'adquisició del conjunt de competències acordades en el pla formatiu imprescindibles per a l'obtenció de títol.

Procediment d'inscripció i temporització prevista

Els passos a seguir per formalitzar la inscripció a la modalitat de Formació Dual del MEIND són:

Maig

L’EPS contactarà amb les empreses per conèixer les places de formació dual que aquestes ofereixen als estudiants que iniciïn el Màster en el nou curs.

Mitjans de Juny

Es publicaran a la web el conjunt d'ofertes de places de formació dual que les empreses ofereixen

Segona quinzena  de juny

 • Contactar amb coordinació de Formació Dual per demanar l'alta a l'espai del campus virtual.  Enviar un correu a: coord.meind@eps.udl.cat amb les dades següents: Nom de l'estudiant, adreça correu UdL i DNI

 • Anar a l'espai "Formació Dual MEIND" del campus virtual

 • Accedir a l'activitat que està oberta en aquest espai per a: 

  • Complimentar el formulari de selecció d'empreses

  • Pujar el Curriculum Vitae

  • Pujar l'expedient acadèmic

 • Els estudiants interessats en la formació dual, hauran de formalitzar la preinscripció al MEIND

Primers de juliol

A partir de les preferències indicades, es faran arribar a les empreses la documentació facilitada pels estudiants.

Juliol

 • Les empreses iniciaran els processos de selecció.

 • Cada empresa contactarà als estudiants candidats.

 • Abans d'acabar el mes de juliol, l'empresa comunicarà als estudiants i a l'Escola els estudiants seleccionats.

2a quinzena de juliol

L'estudiant formalitzarà la matricula a l'Escola Politècnica Superior de la UdL.

A principis de setembre

S'iniciarà una segona volta d'assignacions per aquells estudiants que hagin quedat pendents d'assignar.  

A finals de Setembre 

L'estudiant iniciarà el Màster en Enginyeria Industrial a l'Escola Politècnica Superior de la UdL.

 

Ofertes

ALIER

(Manteniment)

ALIER

(Millora Contínua)

ARCUSIN

BON AREA

(Enginyeria)

BON AREA

(Elaborats)

Estructures ARQUE

 E3G Enginyeria

IASO

ILNET

MASANES

MOVITEC

(Mecànic)

MOVITEC

(Elèctric)

NUFRI

PAYPER

(Enginyeria)

PAYPER

(Ventes)

QUADRANT

RIGUAL

ROMERO POLO

ROS ROCA

(Sales)

ROS ROCA

(Enginyeria)

SOLENVER

TMI

TRADINSA

Vall Companys

 

Llistat d'empreses col·laboradores

Llistat d'empresses col·laboradores en la Formacío Dual del  MEIND

ALIER

Alier S.A. és una empresa industrial paperera fundada el 1833 que està especialitzada en la transformació de paper recuperat a "CartonWall (Plasterboard), mercat en el qual som líders mundials. Realitzem dins les nostres instal·lacions tot el procés productiu, des de la preparació de pastes fins a la depuració d'aigües, disposant de la nostra pròpia planta de cogeneració i la infraestructura logística pertinent. Tenen una producció anual de 170.000 tones de paper, exportant més de el 90% de la nostra producció a països d'Europa, Àfrica, Amèrica i Àsia. Creiem fermament en el treball en equip, així com en la sostenibilitat, raó per la qual cosa establim pautes en el nostre procés per eliminar l'impacte mediambiental de l'aprofitament de recursos. WEB

 

AMES TAMARITE

Des de 1951 AMES es dedica a la fabricació i venda de componets metàl·lics sinteritzats. La nostra seu social s'ubica a Sant Feliu de Llobregat (Barcelona).

Som una empresa independent financera i tecnològicament, amb capital 100% espanyol. Amb centres productius a Espanya, Hungria, USA i Xina, disposem d'una xarxa de vendes i d'assistència tècnica a nivell mundial que dona servei a més de 600 clients situats a més de 50 països. WEB

AMES és un dels líders mundials en la fabricació de components sinteritzats en grans sèries, essent els nostres productes principals els següents:

 • Components mecànics i hidràulics
 • Peces dentades
 • Peces magnètiques dolces
 • Peces d'acer inoxidable
 • Filtres i components metàl·lics porosos
 • Coixinets autolubiricats  sinteritzats

 

ARCUSIN

Arcusin és una empresa líder en el sector de l’agricultura, especialitzada en solucions tecnològiques i innovadores. Desenvolupa i fabrica maquinària especialitzada en la manipulació de bales de palla així com vibradors recolectors d’olives, la qual cosa augmenta l’eficiència i estalvia costos als agricultors de tot el món.

És una empresa amb mentalitat jove i dinàmica, impulsada per membres directius de la tercera generació i amb una majoria d’enginyers en cada departament.

Comparteix una visió comuna de revolucionar la indústria agríola mitjançant la innovació, sense perde l’esperit de ser una família unida. Cada membre de l’equip juga un paper vital en l’éxit d’Arcusin, sempre buscant noves maneres de servir i de donar suport als agricultors de tot el món.

Amb aquesta combinació de talent i passió, Arcusin està destinada a continuar liderant la indústria amb el seu esperit innovador i un equip compromés a oferir les millors solcuions als agricultors. WEB

 

ARGAL

Indústria alimentària dedicada a l'elaboració i distribució de productes carnis i solucions de menjar. Amb uns 1.500 treballadors en plantilla, 4 plantes de producció i 8 centres logístics a nivell nacional. Cadascuna de les plantes està especialitzada en la producció de diferents tipologies de producte. També amb presència a nivell internacional, disposa de 3 filials (França, Alemanya i Holanda). WEB

 

BON AREA AGRUPA

BonÀrea agrupa, es un conglomerat d'empreses, les quals al voltant de la seva activitat principal, l'agroalimentària, desenvolupen altres línies de negoci, tant desconegudes com poden ser la distribució de productes informàtics, amb dues botigues i l'activitat d'operador de telecomunicacions, aconseguint d' serveis d'internet i telefonia a una part de la Segarra. El nostre caràcter emprenedor, ens ha fet involucrar-nos en àmbits com la visió artificial, robòtica, i fins i tot en el desenvolupament d'electrònica pròpia, sempre amb l'objectiu d'optimitzar i millorar processos. A nivell tecnològic, les dimensions de l'empresa ens dóna l'oportunitat de treballar amb les tecnologies més punteres, juntament amb el gran equip de bonÀrea IT format per més de 100 professionals. WEB

 

BORGES INTERNATIONAL GROUP

Grup Agroalimentari Global d'origen família i mediterrani amb més de 121 anys d'història i amb un forta presència internacional. Líders en la gestió de finques agrícoles, el processament industrial, l'envasat i la comercialització d'olis d'oliva i de llavors, fruita seca, fruita dessecada, vinagre de Mòdena, pasta i snacks WEB

 

E3G ENGINYERIA

Som una empresa amb una trajectòria de més de 20 anys d’experiència, especialitzada en projectes d’instal·lacions i industrials, gestió energètica i enginyeria legal.

L’objectiu és poder aconseguir que els nostres projectes tinguin un ús eficient de les energies i una funcionalitat òptima de les instal·lacions implementant als nostres projectes la tecnologia més adequada perquè les instal·lacions siguin més funcionals i sostenibles.

Els àmbits de treball d’E3G són del sector de l’arquitectura i la indústria. I els nostres clients provenen de diversos àmbits com despatxos d’arquitectura, l’administració pública, promotors, indústries o empreses del retail.

En el recorregut d’aquests 20 anys E3G es consolida com enginyeria de referència especialista en tota mena d’instal·lacions i apostem per un creixement continu a tot el territori. Des de l’octubre del 2020 E3G incorpora K2 Consulting sumant sinergies i formant un equip que multiplica la qualitat i serveis, a més establim un nou centre de treball a Barcelona. WEB

 

FRIBIN

Porten més de 50 anys al mercat mundial de la carn i son productors de carn de qualitat, especialitzant-se en un producte convenient i fet a mida. S'ha anat evolucionant a mesura que ho feien els nostres clients, per satisfer la necessitat bàsica de l'ésser humà d'alimentar-se. Es Fomenta així una alimentació sana, natural i equilibrada. Afegint valor al que fa, crean riquesa i per tant ajudant a la societat i reinvertint al  territori. Fent així una tasca social i afegint o desenvolupant noves capacitats que els permet estar a l'avantguarda del mercat de la carn. I tot això amb molt de gust. WEB

 

GB FOODS

GBfoods és una corporació multinacional especialitzada en desenvolupament, producció i comercialització de productes culinaris present a 70 països de 4 continents, amb marques líders als sectors de Brous, Sopes, Salses, Postres i altres especialitats.

Disposa de 19 fabriques distribu' des per Europa i África amb 3.600 col·laboradors, 2.000 en plantilla industrial i 1.600 en serveis corporatius i unitats de negoci. Facturació anual 1.300 milions €

Des deis seus inicis s'ha caracteritzat sempre per la investigació i la innovació al camp de la indústria alimentaria i és pionera en nous sistemes de conservació d'aliments al marge de la tradicional deshidratació . El nostre esforc; per adaptar-nos als costums, gustos i tradicions de cada país permet que durant les 24 hores del día, estem presents al menú de milions de llars de tot el món. Les categories en qué operem es focalitzen en les ajudes culinaries i les meal solutions en qualsevol tecnología, tant al mercat de gran consum com al de Food Service. WEB

 

ILERFRED

Industrial Leridana del Frío SL, amb nom comercial ILERFRED, és una empresa dedicada des de 1986 al disseny, execució i manteniment d’instal·lacions frigorífiques i d’atmosfera controlada, oferint un servei global, proper i ràpid durant el desenvolupament complet de les d’aquest tipus d’instal·lacions. ILERFRED disposa de més de 4.000 m2 d’instal·lacions compreses entre tallers, magatzem de materials, laboratori de programació i control, sala de reparació de compressors, cabina de pintura, estacions de soldadura, oficines i garatge. El seu equip humà és de més de 100 persones i disposa d’una flota d’uns 60 vehicles totalment equipats. WEB

 

ILNET

Ilnet UTE, amb 200 treballadors, és la concessionària de l'Ajuntament de per executar els serveis de recollida de residus, neteja viària i gestió de les deixalleries a la ciutat de Lleida. Presta serveis els 365 dies de l'any, en tres torns: matí, tarda i nit. Disposa d'una flota de vehicles d'unes 80 unitats entre camions, màquines, furgons i petits vehicles WEB

 

LACTALIS

Grup Lactalis, líder mundial en productes lactis, amb 90 anys d'història a través de tres generacions, compta amb 85.500 col·laboradors i marques reconegudes a tot el món. És una empresa familiar amb presència a Espanya des de 1983. A nivell global es troba a 85 països, compta amb 85.500 col·laboradors, opera en més de 270 fàbriques i té com a objectiu oferir a les persones consumidores una gamma cada cop més àmplia de productes lactis sans, saborosos, segurs i sostenibles.

A Espanya, en la seva decidida aposta per la creació de valor a les regions en què opera, el Grup Lactalis compta amb 8 fàbriques situades a l'entorn rural en què treballen més de 2.400 persones i col·labora amb més de 2.000 ramaders, sent la companyia làctia espanyola amb més granges certificades de Benestar Animal.

Compromesa, a més, amb l'economia circular, la cura del medi ambient i els objectius de desenvolupament sostenible marcats per les Nacions Unides, Lactalis ha millorat la sostenibilitat dels seus envasos i ha reduït l'empremta hídrica i de carboni de la seva cadena de producció. Puleva, Lauki, RAM, El Castell, Gran Capità, Flor d'Esgueva, El Ventero, Xufi, Galbani o Président en són algunes de les marques.WEB

 

NUFRI

Nufri, grup agroindustrial, es compon de quatre grans divisions: fruita fresca, transformats, mercats i energia, que asseguren al grup una traçabilitat total a tots els seus productes i una economia circular real.

El Grup va néixer el 1973 per part d´un grup de productors de la comarca lleidatana del Pla d´Urgell que es dedicaven a la producció de fruita. Actualment, els seus associats són 400 agricultors que produeixen 150.000 tones de fruita a l'any, principalment poma, pera, taronja, mandarina i préssec, que ells mateixos conserven i comercialitzen. Aquest grup dóna feina a 2.000 persones de forma directa.

La il·lusió, la passió per la terra i l'afany per superar nous desafiaments ens ha permès créixer i progressar, per tal d'adaptar-nos a les noves exigències dels mercats nacionals i internacionals. WEB

 

QUADRANT

Quadrant és una enginyeria d’instal·lacions per edificacions residencials, terciàries e industrials, tant de promoció privada com pública, principalment en l’àmbit català però també a la resta del país i puntualment internacional.

Actualment te dues oficines, a Terrassa i Almacelles. Amb un equip de 16 professionals i estudiants de diferents disciplines tècniques (enginyers, arquitectes, arquitectes tècnics, BIM). Els nostres dissenys busquen la contenció, tant pel que fa a la despesa energètica, com el cost inicial, i el seu impacte arquitectònic.

Tenim un mètode de treball estructurat que garanteix la coherència de tots els documents que formen el projecte. Conneixem en profunditat tots els aspectes de les instal·lacions que dissenyem i en aquelles més especifiques busquem la col·laboradors de primer nivell per completar els nostres projectes. WEB

 

PAYPER

Payper es va establir a Lleida (Catalunya, Espanya) el 1973. Pioners a Espanya, des del començament ens hem especialitzat en el disseny i la fabricació de maquinària per a solucions de pesatge, ensacat i paletització.

Actualment, som el major fabricant de la indústria espanyola de l'ensacat i un dels principals d'Europa. El nostre equip, que compta amb prop de 100 professionals altament qualificats, treballa en tot moment per satisfer les demandes del mercat global pel que fa a equips rendibles i fiables.

Payper desenvolupa i fabrica màquines ensacadores per a tot tipus de sòlids a granel, com pols i granulats. Altres gammes de productes importants inclouen els paletitzadors i les línies completes.

Els nostres clients pertanyen als més variats sectors, des de la indústria agroalimentària fins a la química, minera o de la construcció. Payper ofereix una solució integral per a cada sector.

Per a nosaltres no hi ha necessitats o demandes massa petites ni massa grans. Subministrem ensacadores a plantes industrials petites i amb necessitats de producció baixes. Així mateix, proporcionem projectes complets clau en mà a clients que tenen elevades demandes quant a capacitat i velocitat.

El que més ens importa és que els nostres clients se sentin còmodes i satisfets amb la solució que hem desenvolupat per a ells.
 WEB

 

RCT ENGINYERIA

RCT Enginyeria és un despatx d'enginyeria que està en disposició, gracies al seu equip professional, d'oferir un servei integral per satisfer les necessitat dels nostres clients. A més, compta amb tots els mitjans necessaris per el procés de gestió del coneixement empresarial acumulat i que permet tot els projectes i necessitats de l'enginyeria, anàlisis, avaluació tècnica, econòmica, disseny industrial, càlcul, així com de sistemes d'informació per l'administració dels mateixos, presa de decisions i gestió de recursos humans.

El nostre interès es satisfer les necessitat dels nostres clients, amb la confiança d'estar en col·laboració amb un despatx que s'interessa per i pel client en cada projecte, sent un repte per el nostre bon fer. WEB

 

RIGUAL

Rigual  com activitat principal el disseny, fabricació, venda i servei postvenda de:

- Remolcs i maquinària agrícola
- Cisternes sobre camió i autoportants per a transport de combustibles líquids, amb o sense equips de subministrament i mesura
- Equips sobre camió per a reg i neteja, neteja de clavegueram i altres Serveis municipals.

Li empresa té un alt grau d'integració vertical i també dissenya i fabrica molts dels components dels equips.
 WEB

 

ROMERO POLO

Romero Polo és un grup empresarial familiar fundat el 1984 per José Antonio Romero Polo. La companyia aglutina diverses activitats vinculades a el sector de la construcció, oferint un servei integral d'obra i manteniment tant a organismes públics com privats, i a el sector dels serveis, amb especial dedicació a la gestió global de les necessitats dels municipis. WEB

 

ROS ROCA

Ros Roca té com a missió, millorar les vides de la persones i el seu entorn.

La innovació i la investigació són els nostres eixos principals, el que empeny tot el nostre sistema de treball cap al nostre principal objectiu: una societat millor, més moderna, sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Tenim com a objectiu prestar als nostres clients un servei d'acord amb els nostres valors essencials: Esperit emprenedor - Innovació - Qualitat - Flexibilitat-Orientació cap al client i Integritat. Centra la seva activitat en la fabricació d'equips per a la recollida i gestió de residus. També dissenya i desenvolupa sistema de procés d'enginyeria aplicats a el medi ambient.
 WEB

 

SOLENVER

Solenver és una empresa fundada el 2019, amb un equip humà d’unes 35 persones i està centrada en l’àmbit energètic. Actualment, Solenver té una oficina tècnica de 10 persones que dona servei d’enginyeria als propis projectes de Solenver i també fa tasques d’enginyeria per altres empreses i institucions, principalment Ajuntaments. Actualment Solenver desenvolupa projectes d’eficiència energètica, projectes elèctrics i de clima i projectes d’implementació d’energies renovables, en particular de solar fotovoltaica. WEB

 

SORIGUÉ

Sorigué és un grup empresarial solvent i dinàmic, referent en els sectors de la tecnologia i l'enginyeria de l'aigua, els serveis, la construcció i els materials, amb una aposta clara per la innovació i amb una vocació de retorn a la societat.

Fundat el 1954, té el seu origen en la producció d'àrids i el tractament d'asfalts.

Durant aquestes dècades, Sorigué ha experimentat una expansió constant que, juntament amb l'increment de l'volum de negoci, de l'equip humà i els mitjans propis, s'ha traduït en la diversificació de les seves àrees d'activitat.

Durant aquests seixanta anys, el grup ha sabut evolucionar responent a les demandes de mercat i mantenint relacions solvents amb els seus clients i proveïdors, la qual cosa li ha permès, a el mateix temps, fer una reinversió contínua en els seus recursos tècnics i humans.

La companyia manté una posició d'avantguarda tant en el desenvolupament de productes nous com en els mètodes de producció: una evolució constant amb l'objectiu de crear valor en cada procés i d'innovar contínuament a través de l'excel·lència.

Sorigué ha desenvolupat un model integral de negoci, amb delegacions a les principals ciutats espanyoles i desenvolupa la seva activitat en tot el territori nacional. A més, ha dut a terme importants projectes a escala internacional.
 WEB

 

TECNICAL LLEIDA

Tecnical lleida SL neix a partir de l'empresa Motec Control (2009) enginyeria especialitzada en l'automatització industrial que està formada per un equip de 7 enginyers i 2 tècnics especialistes.

L'any 2018 l'empresa entra a formar part del grup Tecnical entrant en el sector de la distribució tecnològica. Actualment està formada per un equip de 16 persones.

L'empresa treballa per als principoals clients industrials de la provincia de Lleida: BonArea, Mahou san Miguel, Sorigué, Olis Borgues, Top cable, ... és un referent  de la implementació de sistemes 4.0 en el sector. WEB

 

TMI

Técnicas Mecámicas Ilerdenses (TMI) és una empresa de Lleida del sector del packaging flexible. Especialitzada en el disseny i fabricació de línies integrals de dosificació, ensacat, paletitzat i enfardat de sacs. El 70% de les línies que desenvolupem son per  a l'exportació en instal·lacions realitzades a Sud-Amèrica, Estats Units, Austràlia, Nova Zelanda, Rússia, Canadà i gran part d'Europa.

La companyia està formada per, aproximadament, 120 persones i 33 d'aquestes formen part de l'equip de l'àrea d'enginyeria amb diferents perfils tècnics: mecànics, elèctrics i automàtics.

Un dels trets diferencials es la seva orientació a la innovació i la millora continua dels seus productes. WEB

 

TRADINSA

Oferim solucions a les necessitats dels nostres clients que els permeten millorar els seus vehicles en qualitat de servei, competitivitat i eficàcia.

TRADINSA és una empresa de referència en el mercat espanyol del Ferrocarril. El sentit multidisciplinar del nostre treball al costat de la nostra vocació de servei possibilita als nostres clients la trobada de solucions molt avantatjoses.

La nostra oferta és una solució global i completa al problema de l'envelliment de trens, la pèrdua de fiabilitat dels seus equips i de la disminució en la seva seguretat

Les sinergies de les nostres tres àrees de negoci; Rehabilitacions, Manteniments integrals i Fabricació de Maquinària i equips d'assaig, unides a un equip humà altament especialitzat ens permeten trobar una solució integral a tots els seus problemes.

Pertanyents a el Grup CAF, oferim els nostres serveis des de l'any 1997.

La nostra Missió és oferir un servei integral que va des de la Rehabilitació del Vehicle fins a la millora en l'eficiència dels seus equips mitjançant un correcte mantenitent. Incorporant als seus processos tot l'equipament necessari que l'ajudin a assegurar els mètodes de Treball i la formació del personal.  WEB

 

VALL COMPANYS

El Grup Vall Companys és un grup líder i sòlid en el sector agroalimentari amb una trajectòria professional que es va iniciar a l'1956. El caràcter familiar de el grup, recolzat per un equip humà professional i altament implicat, així com una política de reinversió de beneficis, marca una orientació empresarial basada en un creixement progressiu.

Les activitats de les més de 40 empreses del Grup consisteixen en plantes farineres, fàbriques de pinsos, centres de producció càrnica, escorxadors de porcí, avícola i boví, laboratoris farmacèutics propis especialitzats en salut animal, centres d'inseminació, incubadores i una empresa de logística .

El Departament de S.I. està centralitzat a Lleida i dóna servei a totes les empreses de Grup. Els serveis de SI comprenen tot tipus d'activitats necessàries pel servei a una empresa industrial que factura al voltant de 1.700 milions € i més de 3000 treballadors.

Es realitzen des de tasques relacionades amb l'ERP corporatiu (Axapta de Microsoft, programació / consultoria), passant per la creació d'APP s, estudis d'algoritmes d'IA aplicats a processos productius, fins a les pròpies de sistemes de comunicacions i les de dispositius industrials, totes relacionades amb cada un dels sectors de Grup.
 WEB